tradeonline-logo

Obavijest o privatnosti

Trade Online d.o.o., sa sjedištem Slavonska avenija 1c, Zagreb, OIB 05713490759 (u daljnjem tekstu: “Tvrtka”) svjestan je svojih obveza u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i obvezuje se da će sigurno i transparentno obrađivati Vaše podatke. Ova obavijest o privatnosti u skladu s GDPR-om navodi vrste podataka koje držimo o Vama kao klijentu ili potencijalnom klijentu glavnog poduzeća tvrtke, Begin Capital Markets Cy Ltd. (Kontrolor). Također određuje kako koristimo te podatke, koliko dugo ih čuvamo i ostale relevantne podatke o Vašim podacima.

Pojedinosti o obradi podataka

Tvrtka je obrađivač podataka, što znači da obrađuje osobne podatke u ime Kontrolora. Naši podaci za kontakt su sljedeći: e-mail: info@tradeonline.hr, Tel.: +385 1 2099 278. Kontaktne podatke Kontrolora i njegovu obavijest o privatnosti možete pronaći ovdje ili ovdje.

Za potrebe ove obavijesti:

- Kontrolor je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima utvrđuje svrhu i sredstvo obrade osobnih podataka; ako su svrha i sredstvo takve obrade određena pravom Unije ili zakonodavstvom država članica, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti zakonom Unije ili državama članicama;

- Obrađivač je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.

Vrste podataka koje obrađujemo

O Vama prikupljamo nekoliko vrsta podataka, uključujući:

• Vaše osobne podatke, uključujući Vaše ime, adresu e-pošte, telefonski broj

• podatke o Vašem položaju u pravnoj osobi (npr. Direktor) ili poslovnom statusu (samostalno vlasništvo)

• podaci obrađeni tijekom naše pomoći pri otvaranju računa

• glas na snimljenoj liniji.

Kako prikupljamo Vaše podatke

Podatke o Vama prikupljamo putem naših marketinških (posebno telemarketing) aktivnosti i elektroničkom komunikacijom (kontakt obrazac na našoj web stranici, e-mail…).

tradeonline-logo

Zašto obrađujemo Vaše podatke

Tvrtka je registrirani vezani zastupnik Kontrolora koji traži nove potencijalne klijente za Kontrolora i pruža njegovu administrativnu podršku, osobito tijekom postupka registracije.

Obrađivanje Vaših podataka

Vaši će podaci biti obrađeni u ime Kontrolora u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i lokalnim hrvatskim zakonima. Ne dijelimo Vaše podatke s tijelima izvan Europskog gospodarskog prostora.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

U skladu s načelima zaštite podataka, Vaše podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko nam trebaju, obično u razdoblju koje zahtijeva relevantno zakonodavstvo. Snimljene komunikacije bit će pohranjene najmanje 5 godina, a pod određenim uvjetima do 7 godina

Vaša prava vezano za Vaše podatke

Zakon o zaštiti podataka daje Vam određena prava vezano za podatke koje imamo o Vama. To su:

• Pravo na informiranje. To znači da Vam moramo reći kako koristimo Vaše podatke, a to je i svrha ove obavijesti o privatnosti.

• Pravo pristupa. Imate pravo pristupa podacima koji imamo o Vama. Da biste to učinili, trebali biste podnijeti predmetni zahtjev za pristup.

• Pravo na ispravljanje netočnih podataka. Ako su neki podaci koje držimo o Vama nepotpuni ili netočni, od nas možete zahtijevati da ih ispravimo.

• Pravo na brisanje podataka. Ako želite da prestanemo s obradom Vaših podataka, imate pravo od nas tražiti da ih izbrišemo iz naših sustava u kojima vjerujete da nema razloga da nastavimo s obradom.

• Pravo na ograničavanje obrade podataka. Na primjer, ako smatrate da su podaci koje držimo netočni, prestat ćemo obrađivati podatke (iako ih još uvijek držimo) dok ne osiguramo točnost podataka.

• Pravo na prenosivost. Možete prenijeti podatke koje držimo kod sebe u Vaše vlastite svrhe.

• Pravo prigovora na uključivanje bilo kakvih podataka. Imate pravo prigovoriti na način na koji koristimo Vaše podatke tamo gdje ih koristimo za svoje legitimne interese.

• Pravo reguliranja automatiziranog odlučivanja i profiliranja osobnih podataka. Imate pravo da ne podliježete automatiziranom odlučivanju na način koji štetno utječe na Vaša zakonska prava.

tradeonline-logo

Ako ste dali pristanak na našu upotrebu Vaših podataka, imate i neograničeno pravo u bilo kojem trenutku povući tu suglasnost. Oduzimanje Vašeg pristanka znači da ćemo prestati obrađivati podatke koje ste nam ranije dali. Neće biti posljedica za povlačenje Vašeg pristanka. Međutim, u nekim slučajevima podatke možemo nastaviti upotrebljavati tamo gdje je to dopušteno ako postoji opravdan razlog.

Ako želite iskoristiti neko od gore navedenih prava, obratite se na e-mail: info@tradeonline.hr

Podnošenje žalbe

Nadzorno tijelo u Hrvatskoj za zaštitu podataka je Agencija za zaštitu osobnih podataka: https://azop.hr/. Ako mislite da smo mi na bilo koji način prekršili Vaša prava na zaštitu podataka, u mogućnosti ste podnijeti žalbu.

Posljednje ažuriranje: 1.02.2020